Cultuurverschillen en communicatieverschillen België Nederland

Onlangs kreeg ik een telefoontje van een snip verhouden Rocco Mooij van het vakblad Communicatie. Hij was bezig met een serie artikelen over het vak communicatie in België en hij had mijn boek Valse Vrienden gelezen. Hij wilde van een echte Nederbelg wel eens weten hoe die daar over dacht. Ondanks zijn grieperige gevoel, hingen we al snel een uurtje met elkaar aan de telefoon. De conclusie was dat niet alleen de cultuurverschillen tussen België en Nederland gigantisch groot zijn, maar ook zijn de communicatieverschillen behoorlijk verschillend. Onlangs verscheen het resultaat van dat interview in dit artikel.

In het interview kwam ook ter sprake waarom ik destijds als Nederlander naar België ben afgezakt. ‘Het is toch niet om de belasting te ontwijken’, vragen veel mensen me dan?

Ik kan u uit de droom helpen. het heeft daar niks mee te maken. Ik kwam uit weliswaar een goedbetaalde baan bij een Amerikaanse chemische mutinational genaamd Dow Chemical, maar veel spaarcentjes had ik toen niet met een jong gezin en een zware hypotheek. Nee de reden was dat ik net 5 jaar voor Dow vanuit een Belgisch hoofdkantoor had gewerkt en als je voor jezelf begint dan is dat meestal daar waar je netwerk het sterkst is en dat was op dat moment in België.

Doorgeschoten bureaucratie

Nu bijna 30 jaar later zijn we uit België vertrokken. De kinderen zijn intussen het huis uit. Eentje zit in Nieuw-Zeeland, de andere in Zeeuws-Vlaanderen en de jongste studeert nog altijd in Utrecht. En we zijn ook niet teruggegaan omdat we het niet meer naar onze zin zouden hebben in België. Het is een fijn land om te wonen en te werken. Maar waar ik wel moeite mee had was de enorme stringente regelgeving, de doorgeschoten bureaucratie. Toen ik ooit eens een oude versleten populier wilde omzagen omdat die op de schuur dreigde te vallen, moest ik in drievoud een formulier indienen, vergezeld van maar liefst 16 verschillende foto’s. Nederland heeft dan misschien de naam om een burecratisch land te zijn, maar Vlaanderen heeft Nederland op dat terrein in ieder geval dubbel en dwars ingehaald.

Hidden Ponds

Maar alleen om de bureaucratie verhuis je natuurlijk niet. Zeker als je het naar de zin hebt. Maar als zo vaak was hier ook sprake van een combinatie van factoren. De kinderen waren het huis uit en de oude verbouwde boerderij in het zogenaamde Meetjesland waar we woonden, was voor ons tweeën toch wat te groot geworden. We besloten de boel dan maar te verkopen en in de plaats daarvan kochten we een prachtige cottage in ZuidWest-Ierland en een appartement aan de Scheldemonding in Breskens. SIndsdien speelt ons leven zich deels in Zeeuws-Vlaanderen en deels in Ierland af. Wil je daar meer over weten? Mijn vrouw houdt daarover een heel leuke blog bij genaamd Hiddenponds.eu 

 

Verified by MonsterInsights