De relatie tussen Nederland en België loopt niet altijd van een leien dakje. Ofschoon we in Vlaanderen en Nederland, min of meer dezelfde taal spreken, zijn we vaak geen echte maar valse vrienden. Valse Vrienden was om die reden de titel van mijn boek cultuurverschillen tussen België en Nederland en hoe die overbrugd kunnen worden. Sinds enige tijd is Valse Vrienden ook als e-boek te verkrijgen, via kanalen als bol.com, managementboek.nl  enzovoort. Voor Belgen en Nederlanders die elkaar beter willen kennen, gaan samenwerken of zaken met elkaar willen gaan doen is dit boek een MUST!

Belgen en vooral Nederlanders denken dat we elkaar goed kennen en begrijpen, maar in werkelijkheid blijkt dat helemaal niet te kloppen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen twee aan elkaar grenzende buurlanden zo van elkaar verschillen als Nederland en België. Het boek over cultuurverschillen België-Nederland, Valse Vrienden, is nu ook als e-book beschikbaar. Zo kun je als Belg of Nederlander met een kleine investering heel veel over elkaar te weten komen

Het begrip ‘Valse Vrienden’ komt uit de taal. Bij talen die veel op elkaar lijken, zoals het Vlaams (Zuid-Nederlands) en het Noord-Nederlands, tref je nogal wat woorden aan die qua vorm of klank sterk op elkaar lijken, maar toch een heel andere betekenis hebben. Voorbeelden van taalkundige Valse Vrienden zijn: een kleedje ( een jurkje), een tas (een kopje), stappen (lopen), enzovoort. Veel misverstanden vormen woorden als voormiddag (ochtend), namiddag (middag). Of wat denk je van poepen (een bargoens woord in Vlaanderen wat dus niet ontlasten betekent, maar de liefde bedrijven).

Schijnbare overeenkomstigheid

Belgen en Nederlanders lopen niet alleen in de taal tegen Valse Vrienden aan maar ook op politiek, economisch en cultureel vlak. We denken dat we elkaar goed kennen en in veel opzichten verwant aan elkaar zijn, maar in de praktijk mooi niet dus. 

Net als met andere buurlanden, zoals Duitsland, het geval is heeft Nederland de neiging haar kennis van en affiniteit met België te overschatten. We spreken min of meer dezelfde taal, dus de rest van de relatie zal ook wel goed zitten. Maar de Nederlandse kennis over België, over hoe het land politiek en maatschappelijk georganiseerd is, daar houdt de kennis van Nederlanders op. Veel Nederlanders weten niet eens dat België, net als Duitsland een federale staat is en dat Belgiëland maar liefst 6 verschillende regeringen kent. 

Nederland denkt centralistisch en België steeds federaler

Vroeger, tot ver in de 20e eeuw was België een unitair land. Maar sindsdien heeft België een hele reeks staatshervormingen gehad waardoor, net als in Duitsland, de macht steeds meer bij de deelstaten is komen te liggen. Hierdoor is België steeds federaler geworden, terwijl Nederland door de eeuwen heen nog altijd een heel centralistisch geleid land is. Doordat in België de vroegere unitaire staat als bindmiddel verloren is gegaan heeft België ook een andere houding ten opzichte van de EU. België is als federale staat meer dan Nederland gewend te denken in federale verhoudingen. Anders dan in de tamelijk centralistisch geregeerde eenheidsstaat Nederland, hebben de Belgische deelstaten vergaande eigen bevoegdheden. Denk aan onderwijs, cultuur, media, enzovoort.  Anders dan de federale Belgen, laten de Nederlanders zich daardoor vaak verrassen als ze er bijvoorbeeld zaken gaan doen.

België is katholieker dan Nederland

Belgie is in menig opzicht nog een stuk traditioneler en hiërarchieker dan Nederland. Zo rond de 80-jarige oorlog vluchtten veel mensen uit de toenmalige zuidelijke Nederlanden naar het noorden. Het waren vooral de mensen met kapitaal en brains. Zij wilden zich niet laten beperken door de katholieke kerk. In het Noorden hadden veel steden zich tot het calvinisme bekeerd. Na de vrede van Munster werd dit de overheersende religie. Het calvinisme was wars van hiërarchie, voor gelijkwaardigheid en andere vrijheden die het katholicisme door de jaren heen juist onderdrukt had. 

In de Noordelijke Nederlanden die calvinistische waarden ook steeds meer de norm waardoor de kloof tussen Noord en Zuid verder toenam. 

Ik zeg wel eens: in België begint Zuid-Europa. We zijn enorm verschillend. Niet dat dit erg is. Het is juist een uitdaging. Juist omdat veel in België en Nederland hetzelfde lijkt maar niet is, moeten we veel meer investeren in wederzijdse kennis en betrokkenheid! Het zal ons aan beide zijden van de grens minder wederzijdse frustratie en meer grote voordelen opleveren!

Share This
Verified by MonsterInsights